DEZINFEKCIJA I EKOLOGIJA

 

 

1BIO ENVIRON
double barrel

BIO ENVIRON je moćno, koncentrovano dezinfekciono sredstvo, tvrdih prostora i površina. Prema zvaničnom testu, BIO ENVIRON se definiše kao:

 • Baktericid
 • Biocid
 • Virucid
 • Fungicid
 • Tuberkulocid

Područje primene:

 • Naročito se uspešno koristi za dezinfekciju prostora u stočarskoj proizvodnji (farme svinja, brojlerske proizvodnje, farme krava, uzgoj i tov junadi i dr.)
 • U humanoj medicini
 • U prehrambenoj industriji
 • U ekologiji (dezinfekcija površina posle poplava, izlivanja fekalija i sl.)
 • U ugostiteljstvu i hotelijerstvu

UPOTREBA: Primena prema uputstvu proizvođača.

PAKOVANJE: Plastični kanisteri 1 i 10l

2LPH
double barrel

LPH se definiše kao GERMICIDNI, TUBERKULOCIDNI I FUNGICIDNI proizvod koji je predviđen za upotrebu i u mekoj i u tvrdoj vodi. On je koncentrisan, višenamenski proizvod bez sapunice, germicidni deterdžent koji ubija patogene bakterije i gljivice kao: S.aureas, S.tyroza, S.areginosa, M.Tuberculosis, T.interdigitalis kao i mnogo lipofilične viruse. Za sve vrste upotreba koje se mogu kvalifikovati kao germicidalna aktivnost, fungicidni test i tuberkulocidni test, koristi se ista koncentracija rastvora - 1:200

UPOTREBA: Primena prema uputstvu proizvođača.

PAKOVANJE: Plastični kanisteri 1 i 10l

3VESTAL PLUS S
double barrel

VESTAL PLUS S je biocidni proizvod za brzu dezinfekciju radnih površina u prehrambenoj industriji, domaćinstvu i objektima javnog zdravlja. Dezinficijent se koristi za površine koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje.

UPOTREBA: Primena prema uputstvu proizvođača.

PAKOVANJE: Plastični kanister 10l

4SEPTISOL GEL
double barrel

Koncetrovano sredstvo za brzu dezinfekciju i pranje ruku radnika koji dolaze u kontakt sa hranom i životinjama. Mogućnost višestrukog pranja bez iritacija, crvenila i svraba kože.

UPOTREBA: Primena prema uputstvu proizvođača.

PAKOVANJE: Plastični kanister 10l

5VESTAL PVP 179
double barrel

VESTAL PVP 179 je tečni, koncentrovani baktericid na bazi joda, koji služi za dezinfekciju vode i vodenih kultura, farmi, objekata, opreme, dezo-barijera i dr. Način primene:

 • Za dezinfekciju opreme, laktrofriza: 30 do 50 g na 100l vode
 • Za dezinfekciju papila mlečne žlezde krava između dve muže: 30 do 50g na 100l vode
 • Za dezinfekciju vimena kod krmača: 20 do 50g na 100l vode
 • Za dezinfekciju velikih dezo-barijera: 1l koncentrata na 2000l vode
 • Za dezinfekciju linijskog sistema napajanja na farmama: 100 do 200g na 1000l vode

UPOTREBA: Primena prema uputstvu proizvođača.

PAKOVANJE: Plastični kanister od 1 i 10l

6VESTA AGRI
double barrel

Vesta agri je mešavina katalitičkih termostabilnih enzima (cellulasa 2,95%, proteasa 1,51%, amylaza 0,42%, lipasa 0,16%) ujedinjenih sa saprofitskim bakterijama (Bacillus subtills, Lactobacillus acidophil, Aspergillus Oryzae - 150 miliona po gramu) za brzu razgradnju i fermentaciju. Obično se koristi u uslovima gde je nizak sadržaj kiseonika ili gde kiseonik nije prisutan (anaerobni uslovi)

Odstranjuje neugodne mirise, smanjuje koncentraciju amonijaka, sprečava zapušavanje odvodnih cevi i šahtova, organsku materiju u otpadnim vodama ragrađuje do nivoa komposta.

PRIMENA: Depuratori (biološki tretman), lagune na farbama, septičke jame, opadni materijal u prehrambenoj prerađivačkoj industriji

PAKOVANJE: Džak od 1kg i 10kg