1Digestase 1000
digestase

Biološki kompleks koji se koristi kao efikasan dodatak stočnoj hrani, premiksima ili direktno dodavati u hranu za stoku. Upotrebom DIGESTASE 1000 u ishrani domaćih životinja: povećava se prirast životnja, poboljšava se konverzija, smanjenjem utroška hrane za kilogram prirasta, povećava se otpornost organizma na bolesti, povećava se stepen iskorištenosti hrane za 96%, poboljšava zdravstveno stanje životinja, značajno se smanjuju troškovi za lekove, poboljšava se kvalitet mesa, povećava se količina mleka po grlu i kvalitet mleka, kao rezultat poboljšanog varenja, poboljšava se zdravstveno stanje vimena, smanjuje mastitis i broj somatskih ćelija, povećava se konzumiranje suve materije, iskorišćavanje celuloze, povećava dnevni prirast.

Primenom probiotika digestase 100, skraćuje se vreme tova brojlera 2-3 dana, kod koka nosilja se produžava linija nosivosti,veća ujednačenost jaja prve kvalitete, smanjuje lom. Bakterijske konture u proibotiku su prirodne vrste (nisu genetski manipulisane).

UPOTREBA: 3-5 gr Digestaze 1000 na 100 kg gotove stočne hrane.

2New Environ
environ(stocarstvo)

Sredstvo za generalnu dezinfekciju farmi (kompletne površine objekta, dezobarijere, hranilice, pojilice, prevozna sredstva, mogućnost mešanja sa krečom prilikom farbanja objekta) Napomena:

- Sredstvo se može koristiti i u prisustvu životinja

- Neutrališe neugodne mirise koji nastaju na farmama svinja, brojlera i krava. Pogodan je naročito za tretiranje navedenih objekata u naseljenom mestu za neutralizaciju neugodnih mirisa i amonijaka.

- Sredstvo za ubijanje bakterija, virusa, mikroorganizama, gljivica,

- Biorazgradiv je, može da ide u kanalizaciju bez neutralizacije, prijatnog mirisa, miris svežine.

Sipa se u atomizer ili klasičnu prskalicu i tretira po objektu. Tretirati sve površine od plafonskih do podnih.

UPOTREBA :1 l koncentrata : 300 l vode

3Vesta agri
vesta agri (stocarstvo)

Vesta agri je mešavina katalitičkih termostabilnih enzima (cellulasa, proteasa, amylaza, lipasa) ujedinjenih sa saprofitskim bakterijama (Bacillus subtills, Lactobacillus acidophil, Aspergillus Oryzae -150 miliona po gramu) za brzu razgradnju i fermentaciju čak bez prisustva velikih doza dezinfektanata, antibiotika i hemoterapika. Prednosti: • Eliminacija ili jaka redukcija emisije amonijaka i ostalih neprijatnih mirisa, • smanjuje zagađenje odlazeće vode, • uveliko smanjuje količinu sedimentiranog taloga na dnu lagune, jezera, • sedimentirani talog može biti korišten kao poljoprivredno đubrivo.

UPOTREBA:

Za velike lagune : 10 gr po m³, otpadne vode, tretirati 2 – 3 puta sedmično. Za rešetkasti pod u objektu : 50 gr na 10 l mlake vode, posipati po podu ispod životinja. Preporuka: za velike naslage u objektu i visoku kontaminaciju amonijaka, prvih mesec dana treba 2 – 3 tretiranja sedmično a sledeći mesec 1 – 2 puta sedmično, da bi ste dobili prave efekte primene.

4Vesta agri za živinu
zivina

U proizvodu VESTA-AGRI sadržani su rodovi saprofitnih bakterija i aerobnih i anaerobnih (nepatogeni) mikroorganizama. Prednosti: Eliminacija ili jaka redukcija emisije amonijaka i ostalih neprijatnih mirisa, nizak procenat vlažnosti u stelji, aktivnost saprofitnih mikroorganizama dovodi do takmičenja sa patogenim bakterijama, fermentacija razvija toplotu; to je mnogo važno u zimskim mesecima.

BROJLERI: dodati u stelju 50 gr proizvoda VESTA-AGRI na svakih 100 kg stelje pre početka ciklusa. Posle oko 20-25 dana dodati još 50 gr VEST-AGRI i to uvek u 100 kg stelje koja se tretira.

ĆURKE: dodati u stelju 50 gr proizvoda VEST-AGRI na svakih 100 kg stelje pre početka ciklusa. Zatim dodavati 15-20 gr VESTA-AGRI svakih 20-30 dana na 100kg stelje koja se tretira.

NOSILJE U KAVEZU: dodati 50 gr proizvoda VESTA-AGRI rastvorenog u vodi u svakih 100 kg kokošijeg đubriva.

Ponoviti tretman jedanput u mesecu računajući i količinu VESTA-AGRI sa povećanjem težine đubriva.

5TY-ION R40
ty ion - stocarstvo

Koncentrovano praškasto sredstvo za skidanje naslaga kamenca u cevima, sa niplica, zaostale naslage od vitamina i antibiotika u cevima. Prednosti:

- Brzo uklanja kamenac

- Nema škodljivog mirisa i dima

- Ima ugrađen idikator stanja da ne oštećuje dihtunge, ni plastiku

UPOTREBA: 1 kg TY ION R 40 skida 3 kg kamenca.

6Vestal PvP
vestal pvp - stocarstvo

Efikasan koncentrovani biocid za dezinfekciju opreme za mužu i skladištenje mleka, za dezinfekciju vimena u skladu sa uputstvom za upotrebu. Trenutno je rastvorljiv u vodi u bilo kojoj od ponuđenih koncentracija.

Upotreba: 50 gr na 100 litara vode.