1New Environ
Dezinfekcija prostora na kome je došlo do zagađenja fekalijama. Neutralisanje neugodnih mirisa.
environ

Sredstvo za tretman poljoprivrednog zemljišta. Dezinfekcija zemljišta preparatom ENVIRON protiv nematoda, bakterija, gljivica i virusa koji su prisutni u zemljištu. ENVIRON deluje "kontaktno" na mikroogranizme pa se preporučuje navodnjavanje rizosfere. Prema našem iskustvu to je 100 do 150 litara ENVIRONA po hektaru. Environ je visoko koncetrovani proizvod, razblažuje se vodom u razmeri 1:200, a količina može varirati u zavisnosti od veličine površine i vlage zemljišta. Vlaga bi trebalo da se spusti 60 cm, radi boljeg dejstva na nematode.

UPOTREBA: 5 ml environa 350 n : 10 l vode, za tretman uz biljku,

10 ml enivrona 350 n : 10 l vode za tretiranje redova između biljaka.

Nakon 8 - 10 dana, potrebno je izvršiti revitalizaciju zemljišta vraćanjem prirodne bakterijske flore u zemljište korišćenjem biološkog đubriva BIOACTIV.
2Bioactive
bioactive - ratarstvo

Mikrobiološki kompleks, koji predstavlja mešavinu prirodnih nepatogenih mikroorganizama i gljivice koje se koriste u poljoprivredi.

Biološke osobine: Revitalizator baziran na sinergičnoj akciji prirodnih mikroorganizama koji se dodaju zemljištu ili supstratima, pospešujući transformaciju organske supstance u humusu.

Argonomske karakteristike: Biološka revitalizacija rizosfere, sinergizacija i asocijacija sa đubrivima, perfektna kombinacija sa solarizacijom i sa smanjenom dozom fungicida, stvaranje veštačkih substrata koji se mogu ponovo iskoristiti putem kontrolisane upotrebe.

UPOTREBA * 1-3 gr koncetrata na m² (za biološku revitalizaciju zemljišta)

* 3 gr po biljci lokalizovano u zasad (sinergističko i asocijativno dejstvo sa đubrivima za bolji prihvat nutritivnih elemenata)

* 10-30 gr po hektaru (konstitucija prirodnih supstrata koji deluju protiv fitopatogenih mikroorganizama).

3Vestal PVP 179
vestal pvp - ratarstvo

Baktericid, tečni koncetrat na bazi joda za dezinfekciju: zemljišta i humusa, dezinfekcija staklenih bašta i tunela, dezinfekcija i pranje korenskih semena i aparata kod novih zasada, pranje biljaka zbog redukovanja površinskih bakterija, dezinfekcija sistema za navodnjavanje, instrumenata za orezivanje i kalemljenje. Pogodan je za proizvodnju organske hrane.

UPOTREBA: 20, 30, 50 ml : 100 l vode.