ENERGETSKA POSTROJENJA

elektro oprema - održavanje i servis

1VESTAL ANTI LED
vestal_anti_led

Sredstvo protiv zamrzavanja i za topljenje snega i leda na niskim temperaturama (-24 do -36). Namenjeno je za tretiranje novog, utabanog snega i zaleđenih površina. Sprečava klizanje i povrede pešaka i zaposlenih na zaleđenim površinama (stepenica, ulaza u zgrade, državne ustanove, zdravstvene i školske ustanove, hotele, fabričke hale i slično). Preparat ne oštećuje tretirane površine, kao što su: beton, asfalt, keramika, mermer i druge slične osetljive materijale jer ne sadrži Na-hlorid i druge abrazivne i korozivne supstance. Potpuno je bezbedan za upotrebu i nema nikakvih štetnih efekata na životnu sredinu.

 • Upotreba u odnosu na standarnu so je značajno ekonomičnija, jer je njegova potrošnja veoma mala, a vreme delovanja je produženo do tri dana i time su troškovi mehanizacije znatno manji, usled njihovog angažovanja.
 • Dodatni dugoročni benefit je neoštećivanje podloge (asfalt, beton, pločice) koja zahteva kapitalne investicije za njihovo saniranje ukoliko se koristi so.

UPOTREBA:

Posipati tanak sloj proizvoda po površinama. Koristi se u zimskim uslovima za sprečavanje pojave leda na putevima, pešačkim zonama u centru grada, ispred javnih institucija, zgrada, vrtića, škola i ostalih zgrada od javnog interesa.

Dejstvo preparata je do 68 sati i u tom intervalu ne dozvoljava stvaranja naslage snega i leda, a pri obilnim padavinama snega omogućava njegovo lakše uklanjanje.

2VESTAL SOL 505 EM
double barrel

Čisti električne motore, generatore, izolatore, transformatore i druge električne uređaje. Uklanja čađ i naslage ugljenika.

Vestal 505 Sol EM je pouzdan i siguran u primeni:

 • Ne oštećuje izolacione lakove i premaze
 • Neutralan je prema većini metala i sintetičkih materija
 • Ne stvara obrazovanje korozije
 • Bezbedan po zdavlje izvršioca

UPOTREBA: Primena prema uputsvu proizvođača.

PAKOVANJE: 1, 5, 10, 200 litara.

3VESTA BRITE-SOLAR
double barrel

Vesta Brite-Solar je tenzioaktivno sredstvo napravljeno specijalno za čišćenje jako osetljivih površina.

Pena koju stvara prilikom primene ostavlja kristalno čistu površinu solarnih panela

Bitne karakteristike:

 • Efikasno i besprekorno čisti površinu solarnih panela
 • Nakon čišćenja i ispiranja na površini ne ostavlja film
 • Odstranjuje naslage atmosferskih nečistoća
 • Odstranjuje prašinu, čađ i tragove kamenca
 • Ne oštećuje dihtunge-armature od gume, kaučuka i plastike

UPOTREBA: Primena prema uputsvu proizvođača.

PAKOVANJE: Kanister 10l. Koncentracija: 1:20

4TY-ION R40
double barrel

TY-ION R40 je visoko efikasno sredstvo za otklanjanje kamenca iz zatvorenih sistema grejanja i hlađenja, kućnih aparata i drugih uređaja koji imaju problem sa kamencem.

Sastoji se od suve kiseline, inhibitora, agenta za vlaženje i indikatora stanja. Inhibitor u preparatu sprečava oštećenje legiranih materijala: čelika, livenog gvožđa, aluminijuma i legura bakra tokom procesa čišćenja.

Područje primene: prehrambena industrija, toplane, sistemi grejanja i hlađenja, sistemi kap-po-kap i drugo.

Prednosti:

 • Efikasno uklanja kamenac
 • Ne oštećuje legirane materijale
 • Ne oštećuje armature-dihtunge (guma, plastika, kaučuk)
 • Biorazgradiv

DOZIRANJE: Za standardno čišćenje koristi se rastvor 6% u toploj vodi do 60 stepeni C

PRIMENA: Prema uputstvu proizvođača

PAKOVANJE: Plastična kanta 8kg, po zahtevu kupca može i manje pakovanje.

5VESTAL G12+

Antifriz

double barrel

Vestal G12+ je klasa antifriza namenjena da se koristi kao fluid za prenos toplotne energije u automobilima, kamionima i drugim motornim vozilima, u sistemima grejanja i hlađenja, solarnim sistemima.

Vestal G12+ ne sadrži amine, silikate, fosfate i nitrite. Sa ugrađenim netoksičnim inhibitorom korozije tipa OAT (organic acid technology) na bazi organskih kiselina pogodan je za korišćenje u svim savremenim sistemima za hlađenje, sa vekom trajanja do 5 godina.

PRIMENA: Prema uputstvu proizvođača

PAKOVANJE: Plastični kanister 3l, 10l, bačva 200l i kontejner 1000l

6VESTAL EKO-AN 100

Ekološki antifriz

double barrel

Vestal EKO-AN 100 je klasa antifriza namenjena da se koristi kao fluid u prehrambenoj industriji, sistemima grejanja i hlađenja, hladnjačama, čilerima i solarnim sistemima.

Vestal EKO-AN 100 ne sadrži amine, silikate, fosfate i nitrite. Sa ugrađenim netoksičnim inhibitorom korozije tipa EM OAT (organic acid technology) na bazi organskih kiselina pogodan je za korišćenje u svim savremenim sistemima za hlađenje, a naročito u prehrambenoj industriji, sa vekom trajanja do 5 godina.

Vestal EKO-AN 100 je praktično vodeni rastvor smeše monopropilenglikola i inhibitora korozije EM. Preparat je potpuno netoksičan.

PRIMENA: Prema uputstvu proizvođača

PAKOVANJE: Plastični kanister 3l, 10l, bačva 200l i kontejner 1000l

7VESTAL SOL 505

Organski odmašćivač

double barrel

Vestal SOL 505 po svom hemijskom sastavu je tečno sredstvo na bazi organskih rastvarača i odgovarajućeg emulgatora.

Sredstvo je namenjeno za beskontaktno i kontaktno pranje površina, naprskavanjem, potapanjem ili premazivanjem. Posle preporučenog kontakta, nakon 10 do 20 minuta, tretiranu površinu isprati vodom do uklanjanja ostatka bele emulzije.

Sredstvo je namenjeno za čišćenje naslaga naftnih derivata na čvrsto solventnim površinama (motori, mašinski sklopovi, cisterne, rezervoari, podne površine i slično).

Posebno je efikasno za čišćenje naslaga bitumena, mazuta, lož ulja i svih vrsta motornih ulja.

PRIMENA: Prema uputstvu proizvođača

PAKOVANJE: Kanister 10l i bačva 200l

8FOE 32
double barrel

FOE 32 je aditiv i katalizator za poboljšanje sagorevanja mazuta, dizel goriva i lož ulja.

Organo-metalna jedinjenja u FOE 32 poboljšavaju sagorevanje ugljenika, a samim tim smanjuje se taloženje ostatka ugljenika na gorioniku.

Prednosti:

 • Poboljšano sagorevanje smanjenjem tačke paljenja
 • Ušteda u gorivu
 • Smanjenje nastajanja šljake
 • Smanjenje korozije
 • Smanjenje pepela
 • Smanjenje sumpor SO2 i SO3 u atmosferi
 • Ušteda u gorivu 2-5%

PRIMENA: Prema uputstvu proizvođača

PAKOVANJE: Kanister 10l i bačva 200l

9DOUBLE BARREL
double barrel

Deterdžent Double Barrel predstavlja dubinski čistač koji ne sadrži butil i razgrađuje ono što je najgore kod masnih površina. Ovaj proizvod vrlo uspešno odmašćuje površine zaprljane naftnim derivatima, tako i povšine zaprljane mastima biljnog i životinjskog porekla.

Definiše se kao tečni proizvod na tvrdim površinama koji ne sadrži kiselinu tako da rastvor uspešno deluje u svim industrijskim postrojenjima: železnici, energetskim objektima, u prehrambenoj industriji (mlekare, mesna industrija, konditori, prerada voća i povrća, pekarska industrija). Može se koristiti u toploj i hladnoj vodi.

Isporučuje se koncentrovano i razblažuje običnom vodom u odnosu 1:20 do 1:50.

PRIMENA: Prema uputstvu proizvođača

PAKOVANJE: Kanister 10l

10VESTA AGRI
double barrel

Vesta agri je mešavina katalitičkih termostabilnih enzima (cellulasa 2,95%, proteasa 1,51%, amylaza 0,42%, lipasa 0,16%) ujedinjenih sa saprofitskim bakterijama (Bacillus subtills, Lactobacillus acidophil, Aspergillus Oryzae - 150 miliona po gramu) za brzu razgradnju i fermentaciju. Obično se koristi u uslovima gde je nizak sadržaj kiseonika ili gde kiseonik nije prisutan (anaerobni uslovi)

Odstranjuje neugodne mirise, smanjuje koncentraciju amonijaka, sprečava zapušavanje odvodnih cevi i šahtova, organsku materiju u otpadnim vodama ragrađuje do nivoa komposta.

PRIMENA: Depuratori (biološki tretman), lagune na farbama, septičke jame, opadni materijal u prehrambenoj prerađivačkoj industriji

PAKOVANJE: Džak od 1kg i 10kg

11OEL-KLEEN
double barrel

Paleta OEL-KLEEN predstavlja vezivna sredstva za kiseline, osnovne alkalne materijale, zapaljive, vodene i polarne tečnosti.

OEL-KLEEN 1500 AllWetter, OEL-KLEEN Universal fine, SORBIN Type III R su jedinstveni upijajući materijali za uklanjanje: ulja, goriva i lubrikanata, zapaljive, eksplozivne, toksične supstance na čvrstim i vodenim površinama.

PRIMENA: Prema uputstvu proizvođača

PAKOVANJE: Transportna vreća 40l